10 mei 2021
19:30:00 - 21:30:00

Online algemene ledenvergadering

Vanwege de maatregelen rondom het Corona virus, kan onze jaarlijkse sabelpootdag niet doorgaan. We zullen hiervoor eenmalig voor de verplichte ALV uitwijken naar een online bijeenkomst. Op die manier kunnen we de boekjaren 2019 en 2020 in ieder geval afsluiten en kunnen we alle lopende zaken kort doornemen en als bestuur verantwoording bij u als leden afdragen voor het beleid van de afgelopen tijd. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.