Links

De Sabelpootclub is een vereniging die dankzij nauwe samenwerking met andere verenigingen, bedrijven en instanties een succesvolle vereniging kan zijn.

Website’s van onze leden

www.Sabelpoothoeve.nl

www.Gerrithooge.nl

Algemene website’s

Nederlandse. Hoenderclub

Kleindierliefhebbers Nederlands (KLN)

Internationale website’s

www.federfuss.de

www.belgianduccle.org