1 oktober 2021 t/m 1 februari 2022

Voor dit jaar hebben wij de volgende shows gepland:

Clubshow:
De clubshow zou in 2020 worden ondergebracht bij de Oneto, we hebben er alle vertrouwen in dat de show dit jaar wel weer plaats kan vinden en hebben besloten het gehele tentoonstellingsschema door te schuiven. De datum van de Oneto 2021 is 3,4,5 december 2021 te Enschede

Districtshows:

In 2021 – 2022 gelden de volgende shows als districtshows:

  • Peelhorstshow – Horst (8,9 10 oktober 2021)
  • Jeugdshow – Laren (18 september 2021)
  • Midden- Drenteshow – Beilen (28,29 en 30 oktober 2021)
  • Súdwest-Fryslân show – Sneek (25,26,27 november)
  • Midden – Veluweshow – Apeldoorn (7,8 en 9 oktober 2021)
  • van Pallandtshow – Varsseveld (29, 30 en 31 oktober 2021)
  • Gallinova – Barneveld (12,13 november 2021)
  • Noordshow – Hardenberg (20,21 en 22 januari 2022)
  • Kernhemshow – Ede (21,22 en 23 oktober 2021)

(data van de shows uit tentoonstellingsregister KLN en onder voorbehoud van doorgang)

Prijzengeld:
Aan iedere districtshow kent de Nederlandse Sabelpootclub haar ereprijzen toe. Hierdoor krijg je naast de prijzen van de show ook nog extra prijzen uitgereikt van de Sabelpootclub. Op deze manier willen we stimuleren dat we met elkaar insturen op de zelfde shows. Hierdoor kunnen we een gezonde mate van concurrentie bevorderen waardoor het wedstrijd element van onze hobby het juist zo leuk maakt om actief met deze kippen bezig te zijn.

Pro-Show prijs:
Aan deze shows zal de Nederlandse Sabelpootclub haar puntentelling van
de jaarlijkse Pro-Show prijs toekennen. De pro-Show prijs is een prijs die je wint als je als het ware gedurende het hele tentoonstellingsseizoen op bovenstaande districtshows de beste was van de inzenders. Met recht dus de beste fokker van dat jaar op Sabelpootkrielen gebied.

De Pro-Show prijs zal ieder jaar uitgereikt worden op de Sabelpootdag.

Regelement:
Alle leden dingen mee naar de Pro-Show-Prijs, door op 2 districtshows tenminste 4 dieren in te zenden + de clubshow is verplicht. Degene die de meeste punten haalt is winnaar.

Districtshow veranderen?
Heb je een voorstel om een nieuwe show toe te voegen als Districtshow? Laat het dan een van de bestuursleden weten. Dan kan het worden voorgedragen in de ALV. Om een nieuwe show toe te voegen als districtshow, moet tenminste sprake zijn van concurrentie (2 inzenders of meer) en moeten er tenminste 8 dieren zijn ingezonden.