Kuikenradar


Als Sabelpootclub zijn we benaderd tot deelname aan “kuikenradar”. Hieronder een korte toelichting op een leuk initiatief vanuit de Lakenvelder & Vorwerk speciaalclub.

Het nut van kennis delen
Voor het beheer en behoud van ons hoender-erfgoed zijn fokkers noodzakelijk. Maar fokken op kwaliteit blijkt lastiger dan je denkt. Naast kennis en ervaring is de noodzaak voor het vastleggen van gegevens voor iedereen duidelijk. In deze tijd van data-verzamelen en kennis delen willen we, landelijk en per ras, broedresultaten kunnen ‘benchmarken’. Elke deelnemende speciaalclub kan zo nagaan hoe het broedseizoen van hun leden verloopt. Hebben we nog wel fokkers die ras x,y,z fokken? Wordt er
meer kriel dan groot geboren? Zitten we op een acceptabel landelijk uitkomst percentage? Kijk en vergelijk.

De Lakenvelder & Vorwerk Speciaalclub startte in het voorjaar van 2019 de ‘Kuikenradar.nl’. Anno 2021 wordt daarbij gebruik gemaakt van de kennis en technologie van vandaag. Sinds 2020 kunnen alle leden van Nederlandse Speciaalclubs gratis hun broedresultaten inzenden op dit data-verzamel-platform.

Serieus informatie platform
Wat begon als een speelse variant op de ‘buienradar’ is in de afgelopen twee jaar gegroeid tot een serieus platform waarop fokkers in clubverband hun broedgegevens delen. Deelnemers zijn enthousiast doordat vele fokkers broeddata doorsturen. Het is dan mogelijk jouw eigen resultaten te vergelijken met die van je collega fokkers van hetzelfde ras of kleurslag. Als het resultaat afwijkt van het gemiddelde, kun je dit signaal benutten om contact te zoeken met een collega fokker. Hierdoor vergroten we de onderlinge betrokkenheid en weten startende fokkers de reeds doorgewinterde fokker te bereiken. Samen kijken naar welke oplossing mogelijk is om het broed proces te verbeteren is dan interessant. Zo vergroot Kuikenradar.nl het plezier in het fokken door het delen van kennis.

Veiligheid voorop
Bij het beschermen van de gegevens van de Kuikenradar staat de veiligheid voorop. Zo verzamelen we alleen de hoogst noodzakelijke gegevens en registreren we bijvoorbeeld géén adresgegevens. Op basis van alleen postcode worden de inzenders zichtbaar op de landelijke Kuikenradar. Daar zijn dus geen namen van individuele club-deelnemers voor bezoekers te zien.

Wachtwoord beschermt clubgegevens
Dat is anders voor de inmiddels 10 Hoenderspeciaalclubs die een eigen club-pagina op de site hebben. Daarop kunnen leden van die club met een eigen clubwachtwoord natuurlijk wel alle detailgegevens zien. Individuele fokkers kunnen terecht in de groep ‘Andere & meerdere rassen’. Zo kan iedereen meedoen. Data verzamelen wordt daarmee een hulpmiddel om actieve fokkers te verbinden en hen inzicht en kennis te laten delen.

Deelname is gratis!
De Kuikenradar is en blijft gratis voor alle Speciaalclubs. Er zit veel tijd in van L&V-club vrijwilligers. Maar de L&V-club is slechts initiator en heeft geen ander belang dan betere resultaten, meer plezier en betrokkenheid voor alle deelnemers. Deel dus ook úw gegevens of neem vrijblijvend een kijkje op de Kuikenradar.nl.
Zo blijft u op de hoogte én betrokken. Veel plezier!