Sabelpootdag 22 mei 2022

Zoals gebruikelijk hielden we als Sabelpootclub in Mei altijd onze jaarlijkse sabelpootdag. Een dag van kennisdeling over onze liefhebberij, elkaar ontmoeten buiten het tentoonstellingsseizoen om en het het bijwonen van de jaarlijkse ALV. Door Corona was het de afgelopen twee jaar niet mogelijk om dit te organiseren, maar voor 2022 hebben we goede vooruitzichten!

Noteert u alvast 22 mei in uw agenda, locatie van samenkomst is dit jaar in Doetinchem.

Nadat we vorig jaar voor het eerst een online ALV hebben georganiseerd om de jaren 2019 en 2020 af te ronden hopen we u dit jaar weer fysiek te mogen begroeten. Over de invulling van deze dag wordt u binnenkort op de hoogte gesteld middels de digitale nieuwsbrief.