Sabelpootdag 2023 21 mei te Zwartemeer

Beste,

Zoals gebruikelijk zullen we ook dit jaar weer onze Sabelpootdag organiseren. Dit jaar te houden op zondag 21 mei te Zwartemeer. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
inloop/aanvang van deze dag om 10:30. Waarna we om 11 uur zullen starten met de algemene ledenvergadering. Na de gezamenlijke lunch zullen we een bezoek brengen aan het plaatselijke veengebied.