Foutje: Geen prijzenschema in de almanak

Door een kleine communicatiefout binnen het bestuur is het helaas dit jaar niet gelukt om het prijzenschema van de Sabelpootclub in de almanak te krijgen. Om toch iedereen te informeren over het prijzenschema voor het seizoen 2017/2018 zal deze op de site onder een apart kopje worden gepresenteerd.

Klik hier om automatisch naar het prijzenschema te gaan.

We hopen dat iedereen dit jaar mee kan doen in een gezonde strijd naar een mooie prijs.