Sabelpootdag 2018 te Maasbree

Op zondag 27 Mei 2018 zal onze jaarlijkse Sabelpootdag gehouden worden. Op de vorige bestuursvergadering is besloten deze met 1 week te verschuiven in verband met het voorliggende pinksterweekeinde. Voor overige informatie verwijs is u naar de agenda. Definitieve dagprogramma en opgave formulier treft u aan in het clubblad van de Nederlandse Sabelpootclub, uitgave medio april 2018